Privacyverklaring de leefkamer, 1 mei 2019

 

de leefkamer respecteert je privacy

 

Op deze pagina krijg je informatie over hoe de leefkamer met je gegevens omgaat, deze verzamelt en met welke doeleinden. Wat vaststaat, is dat de leefkamer je persoonlijke gegevens nooit deelt met derden. Ze blijven strikt privé.
Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Dit is noodzakelijk om je als klant te informeren over nieuwigheden of speciale acties, nadat je hiervoor zelf hebt gekozen, of om bestellingen correct te kunnen afhandelen.
de leefkamer respecteert de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
Alleen de minimaal noodzakelijke persoonlijke gegevens worden door de leefkamer verwerkt.
Persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) verwerkt de leefkamer alleen als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Indien je vermoedt dat wij toch gegevens van minderjarigen zouden opgeslagen hebben kunt u ons best meteen waarschuwen. Onze contactgegevens vind je in de pagina ‘contact’.

 

Welke gegevens worden er over jou bijgehouden en waarvoor worden ze gebruikt ?

 

Voornaam en achternaam
Die gebruikt de leefkamer voor een correcte afhandeling van je vragen, je eventuele bestelling en de facturatie ervan.

Bedrijfsnaam
Die gebruikt de leefkamer voor een correcte afhandeling van je vragen, je eventuele bestelling en de facturatie ervan.

Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
Die gebruikt de leefkamer voor een correcte afhandeling van je vragen, je eventuele bestelling en de facturatie ervan.

E-mail adres
Uw e-mail adres wordt gebruikt voor twee doeleinden:
1. Via deze weg informeert de leefkamer je over nieuwigheden, acties, e.d. indien je zelf aangaf hierover geïnformeerd te willen worden.
2. Die gebruikt de leefkamer voor een correcte afhandeling van je vragen, je eventuele bestelling en de facturatie ervan.

Telefoonnummer
Die gebruikt de leefkamer voor een correcte afhandeling van je vragen, je eventuele bestelling en de facturatie ervan.

IP-adres – browsertype – platform – cookies
Dit zijn niet-persoonlijke gegevens die tijdens het bezoeken van de website automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat.  Ze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en kunnen bijvoorbeeld ook je voorkeursinstellingen onthouden. Dat is handig voor terugkerende bezoekers.


Hoe worden uw gegevens verzameld ?

de leefkamer gebruikt one.com voor de inhoud de het websitebeheer. In de toekomst is het ook mogelijk dat er bijkomende externe extensies (plugins) zorgen voor de collectie van persoonsgegevens die de leefkamer nodig heeft voor het afwerken van de bestellingen, voor het beantwoorden van vragen of opmerkingen die via een contactformulier worden ingezonden en voor de inschrijvingen op de nieuwsbrief.

De database zelf bevindt zich op een beveiligde server van onze host provider One.com
de leefkamer verleent géén toestemming om deze gegevens te delen met derden.

 

Alle opgeslagen gegevens bevinden zich bovendien ook in de backup-bestanden van de website en database. Dit is noodzakelijk om bij een technisch probleem alle gegevens te kunnen recupereren.


Hoe lang worden uw gegevens bewaard ?

de leefkamer bewaart persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
Na het laatste gebruik ervan blijven ze nog maximaal vijf jaar bewaard.

Waar kan je terecht met je klachten?

Voor al uw vragen en klachten kunt u zich altijd richten tot :

de leefkamer – Wendy Carnier, Prinsenstraat 25,  2300 Turnhiut

Tel: 0473934442 en mail deleefkamer@gmail.com

Je hebt bovendien altijd het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming : de Privacycommissie.